Política de Privacitat

CONSENTIMENT TARGETA CLIENT

TARGETA CLIENT Targeta moneder, (on s’acumulen descomptes de les compres realitzades en el mateix establiment i es bonifiquen en compres futures). Gestió administrativa, comptable, serveis, promocions, encàrrecs i descomptes per fidelitat que la mateixa targeta ofereix i permet.

FRUTAS HERMANOS PÉREZ (NIF: 44980496V), vinculat a ARTESANSENXARXA (Localass, S.L. – NIF B67507467), xarxa que agrupa artesans per gestionar els serveis integrals a domicili i d’assistent personal. 

CONSENTIMIENT DE L’INTERESSAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE-2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l’informa que el responsable del tractament de les seves dades és: RaóSocial: LOCALASS, S.L. (ARTESANSENXARXA) d’ara endavant, ARTESANSENXARXA, CIF/ NIF: B67507467 Direcció: ARAGO, 390, áticP-12, 08013, BARCELONA, info@artesansenxarxa.com

ARTESANSENXARXA, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, les dades han de ser adequats, pertinents i limitatsal que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats i si cal, actualitzats.

S’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa o pel tractament autoritzat per l’interessat, mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. Per motius relacionats amb la sevasituació particular, l’interessat podrà exercir el dret de,accés, a les tevés dades, a les seves dades, oposicióa la cessió de les dades, rectificacióo actualització de les dades,supressió (dret a l’oblit) quan no sigui necessari mantenir les seves dades, limitaciódels terminis de cessió de les dades, i portabilitata altres encarregats de les dades.

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FRUTAS HERMANOS PÉREZ d’ara endavant FRUTAS HERMANOS PÉREZ, l’informa que és titular del lloc web: www.frutashermanosperez.cat d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei., notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és FRUTAS HERMANOS PÉREZ, amb CIF/NIF: XXX. Domicili Social: CTRA. DE BARCELONA, 617, Codi Postal: 08204. Localitat: SABADELL, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@frutashermanosperez.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de FRUTAS HERMANOS PÉREZ, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text. La pàgina web de FRUTAS HERMANOS PÉREZ proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per FRUTAS HERMANOS PÉREZ, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per FRUTAS HERMANOS PÉREZ, no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware i software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FRUTAS HERMANOS PÉREZ no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

FRUTAS HERMANOS PÉREZ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FRUTAS HERMANOS PÉREZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

FRUTAS HERMANOS PÉREZ no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. FRUTAS HERMANOS PÉREZ no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

PUBLICITAT

El Web www.frutashermanosperez.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. FRUTAS HERMANOS PÉREZ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS

FRUTAS HERMANOS PÉREZ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a FRUTAS HERMANOS PÉREZ seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de FRUTAS HERMANOS PÉREZ.

Així mateix, FRUTAS HERMANOS PÉREZ, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.